Kategorier
Parat for deg

Fikk Parat-støtte til utdanning

Fikk Parat-støtte
til utdanning

– Stipendet kommer godt med. Det dekker ikke alle utgiftene,
men er en veldig fin hjelp, sier Christina Elisa Tytlandsvik.

Av Lill Jacqueline Fischer

Parat tilbyr stipend til videreutdanning for alle medlemmer, med formål om at den enkelte får utviklet sin kompetanse og kan stille sterkere i arbeidslivet.

Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, forteller at Parat med stipendordningen vil bidra til at medlemmene får mulighet til å øke sin kompetanse, for å være attraktive på arbeidsmarkedet.
– Det blir stilt stadig høyere krav til formell kompetanse i arbeidslivet, og antallet jobber for ufaglærte blir stadig færre. Vi ser også at det er de med lavest utdanning som oftere faller utenfor arbeidsmarkedet, sier Løhne.

Stipend til alle

Kompetansepåfyll er ifølge Løhne viktig både for dem som har vært i arbeidslivet i mange år, og for de yngre.
– For voksne med mye arbeidserfaring, men som har lite formell utdanning, kan etter- og videreutdanning gi både høyere lønn og nye og mer spennende oppgaver. For unge med lav utdanning vil det å få formell utdanning ha stor betydning blant annet for lønn og i for å stå sterkere på arbeidsmarkedet, sier hun.

Ifølge opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, er kompetansepåfyll viktig både for dem som har vært i arbeidslivet i mange år, og for de yngre arbeidstakerne. Foto: Bente Bjercke
Ifølge opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, er kompetansepåfyll viktig både for dem som har vært i arbeidslivet i mange år, og for de yngre arbeidstakerne. Foto: Bente Bjercke

I dagens situasjon med stor usikkerhet på arbeidsmarkedet og mange permitteringer er behovet for kompetanseheving stort. 
– Ikke alle er så heldige at de får tilbake jobben sin, noen må ut på markedet og søke ny jobb. Da er det greit å ha formell utdanning på plass, sier Løhne.

Utdanning ved siden av arbeid

Parats utdanningsstipend kan gis til både utdanning på videregående skole, fagbrev, utdanning på fagskole og på høgskole og universitet. Hovedregelen er at utdanningen skal tas ved siden av arbeid, men også permitterte medlemmer kan få stipend.
– Et annet viktig unntak fra kravet om at en skal være i jobb, er de som har utdanningspermisjon i henhold til arbeidsmiljøloven. Da kan en studere på fulltid og få stipend fra Parat, sier Løhne.

Ingen fullfinansiering

Søkerne kan få inntil 20 000 kroner per år for godkjente studier på videregående skole, fagskole, høgskole og universitet – og inntil 5000 kroner i året for kortere kurs.
– En får ikke dekket alle utgifter fra Parat, men det er et tilskudd, sier Løhne. Hun oppfordrer medlemmene til å søke arbeidsgiver om støtte til utdanning.

Stipendet fra Parat skal ikke erstatte arbeidsgivers plikt til å sørge for at de ansatte har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene i den stillingen de har i dag.

Søknadsfristen for stipend er 1. april og 1. oktober hvert år. En kan søke for inntil ett år av gangen, og pengene blir utbetalt når utdanningen er gjennomført. Fullstendige vilkår for tildeling av stipend finnes på nettsiden Paratkompetanse.com

Fikk fagbrev og høyere lønn

Ann-Lisbeth Granberg Jeziroski har jobbet som vekter i tolv år og er ansatt i Securitas. Hun har fått stipend fra Parat for å ta fagbrev i sikkerhetsfaget. Hun forteller at hun ble vekter etter å ha prøvd ulike yrker og jobber.
– Jeg liker å jobbe med mennesker, jeg liker å bevege meg, og jeg vil ha et yrke hvor jeg gjør en forskjell. Vekteryrket er omfattende og har mange ulike oppgaver. Det er til tider uforutsigbart, man vet aldri hva som venter en ny dag på jobb, hvilke mennesker en møter, eller hvilke situasjoner en havner i, sier hun.

Ann-Lisbeth Granberg Jeziroski har jobbet som vekter i tolv år og er ansatt i Securitas. Hun har fått stipend fra Parat for å ta fagbrev i sikkerhetsfaget.
Foto: Trygve Bergsland

Videreutdanningen ble tatt gjennom Folkeuniversitetet, og Granberg Jeziroski legger ikke skjul på at det var hektisk. I tillegg til full jobb var det digital undervisning én til to ettermiddager i uken.
– Vi tok eksamen som privatister. Koronasituasjonen gjorde at selve fagprøven ble tatt over Teams. Den varte i tre dager og var svært omfattende, forteller hun.

Granberg Jeziroski mener det klart har åpnet seg flere muligheter på arbeidsmarkedet, og hun slipper å bli resertifisert som vekter hvert fjerde år. I tillegg har lønnen økt med 9,50 kroner i timen.
– Arbeidsoppgavene er ikke endret nå, men det er lettere for meg å søke høyere stillinger med fagbrev i sikkerhetsfaget, sier hun.

Fulltidsstudier ved siden av jobb

Christina Elisa Tytlandsvik er kabinansatt i Norwegian og for tiden permittert. Det gjør at hun har bedre tid til å lese. For ved siden av det som vanligvis er en 80 prosent stilling, tar hun en bachelorgrad innen HR og personalledelse ved Høgskolen Kristiania.
– Jeg trives i jobben som kabinansatt i Norwegian, men tenkte det var smart å ha en backup-plan. Det har jeg fått bekreftet nå, sier Tytlandsvik.

Christina Elisa Tytlandsvik er kabinansatt i Norwegian og får stipend fra Parat for å ta en bachelorgrad. Her er hun fotografert i Karibia, der hun jobbet for Norwegian en periode.
Christina Elisa Tytlandsvik er kabinansatt i Norwegian og får stipend fra Parat for å ta en bachelorgrad. Her er hun fotografert i Karibia, der hun jobbet for Norwegian en periode. Foto: Privat

Fra tidligere hadde hun studieforberedende fra videregående skole. Tytlandsvik er fulltidsstudent og tar sin bachelorgrad over tre år. Mange av medstudentene hennes kommer rett fra videregående skole. Selv om Tytlandsvik fortsatt er ung med sine 28 år, har hun en helt annen erfaring enn dem hun er i studiekohort med.
– Jeg har lang arbeidslivserfaring. Jeg kom inn i Norwegian som lærling i 2011 og fikk fast jobb i kabinen etterpå, sier hun.

Vil gjerne bli i Norwegian

Christina Elisa Tytlandsvik trives godt i Norwegian og vil gjerne bli der, og ønsker seg en etter hvert en HR-stilling i selskapet. Men akkurat nå er alt usikkert, og som permittert håper hun å bli kalt ut på jobb så fort som mulig.

Støtten fra Parat betyr mye, spesielt nå når hun er permittert.
– Det jeg får fra NAV, er veldig mye mindre enn det jeg hadde i lønn, så stipendet kommer godt med. Det dekker ikke alle utgiftene, men er en veldig fin hjelp, avslutter Tytlandsvik.

Les mer om stipend fra Parat

Bli medlem i Parat!

Del denne saken