Kategorier
Parat24

Koronavaksine: Sykehusapotek har nøkkelrolle

Koronavaksine: Sykehusapotek har nøkkelrolle

Rett før jul fikk nordmenn høre at den første EMA-godkjente vaksinen var på vei til landet. Med det fikk befolkningen et fornyet håp om bedre tider. Og sykehusapotekene fikk nye oppgaver innen både distribusjon og produksjon.

Av Kristin Rosmo

Sykehusapotekene har en nøkkelrolle i distribusjonen av koronavaksinene fra BioNTech og Pfizer. I tillegg bistår apotekteknikere fra sykehusapotek med opptrekk av vaksinedoser til vaksinering av helsepersonell ved sykehusene.

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Folkehelseinstituttet (FHI) det overordnede ansvaret for nasjonal plan for koronavaksinasjon. Det inkluderer også distribusjon av vaksinene. Distribusjonen av Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer er ekstra utfordrende siden den må oppbevares på –90 ºC til –60 ºC gjennom hele distribusjonskjeden.

FHI har inngått en avtale med landets fire sykehusapotekforetak om mottak, lagring, utlevering og distribusjon av vaksinen til kommuner og helseforetak. Leder for vaksineforsyningen ved FHI, Knut Jønsrud, mener samarbeidet med sykehusapotekene fungerer godt.

– Vi har tett og løpende dialog om forbedringer i prosessene. Sykehusapotekene har hatt en positiv innstilling til dette og har vært løsningsorientert hele veien, sier Jønsrud.

Det er administrerende direktør i Sykehusapotekene HF, Tore Prestegard, som har signert avtalen på vegne av alle de fire sykehusapotekforetakene.

– Samarbeidet med FHI er godt og konstruktivt. Avtalen sikrer at kvaliteten på vaksinene blir ivaretatt fra de kommer til Norge og helt frem til de er levert ut til kommuner og helseforetak i hele landet, sier Prestegard.

Apotektekniker og avdelingsleder vareflyt, Samira Benaissa,
Apotektekniker og avdelingsleder vareflyt, Samira Benaissa, må holde konsentrasjonen oppe når hun håndterer vaksinen fra BioNTech og Pfizer. Foto: Mariell Midtbø Bøyum

Ærefullt oppdrag

Et av sykehusapotekene som er involvert i avtalen, er Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. Det kunne «hele Norge» få med seg på nyhetene 2. juledag i fjor. Da ble de aller første dosene av Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer levert til Norge.

Under åsynet av et stort presse- og sikkerhetskorps tok apotektekniker og avdelingsleder for vareflyt, Samira Benaissa, og hennes kollegaer imot vaksinene. De ble umiddelbart plassert i en av de to ultrafryserne sykehusapoteket har kjøpt inn i forbindelse med FHI-samarbeidet.

– FHI-oppdraget passer utmerket til vårt verdigrunnlag som kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst. Vi er stolte og ydmyke over å utføre dette ærefulle oppdraget, sier hun.

Benaissa har nærmere 20 års yrkeserfaring som apotektekniker, hvorav de siste 14 årene i sykehusapotek. Oppgaven med denne typen spesialhåndtering var likevel ny for både henne og de 50 andre medarbeiderne i avdelingen.

– Mottaket gikk imidlertid helt fint. Vi hadde forberedt oss på dette i noen uker, og det var bare å følge prosedyrene til punkt og prikke, forklarer hun.

Minuttene teller

Vaksinen fra BioNTech og Pfizer ligger i tørris under transport. Benaissa og kollegaene må derfor bruke verneutstyr under mottaket. Sykehusapotekene har laget et eget mottaksskjema der de blant annet noterer tidspunkt for mottak og åpning av transportemballasjen.

Etter at emballasjen og temperaturen ved mottak er sjekket og loggført, avbryter de en «temp-tag» som har fulgt vaksinene gjennom hele transportkjeden. Videre fjerner de tørrisen, sjekker antall pakninger og batch-nummer og tar en visuell kontroll av at alt er intakt.

– Arbeidet krever konsentrasjon og effektivitet, for vaksinene skal være på plass i ultrafryseren innen fem minutter etter åpning av transportemballasjen, sier Benaissa.

Kampen mot klokken

Mottaksskjemaet sendes til FHI sammen med temp-tagen, og vaksinene settes i karantene i en egen sone i ultrafryseren inntil FHI har frigitt batchene. FHI sender ukentlige lister over hvilke kommuner og helseforetak de skal distribuere vaksinen til. Listene angir nøyaktig hvor mange doser som skal leveres. Vaksinen kommer på brett med 195 hetteglass, og det er ofte behov for å gjøre avbrudd på brettene.

– Vi må være ytterst forsiktige så ikke de skjøre hetteglassene kommer borti hverandre og knuses. Men samtidig må vi være raske, fordi vi bare har tre minutt på oss før brettet må tilbake i ultrafryseren. Et slikt brett kan ikke tas ut igjen før det har gått minst to timer, forklarer den erfarne apotekteknikeren.

Kampen mot klokken fortsetter når hetteglassene som skal klargjøres for videre distribusjon, er tatt ut av ultrafryseren. Innen en halvtime må glassene være merket med dato og klokkeslett for uttak og være plassert i kjøleskap.

– Vi er det siste leddet i distribusjonskjeden som har ultrafryser. Når vaksinen tas ut derfra, må den oppbevares i kjøleskaptemperatur og brukes innen fem døgn. Transporten videre ut fra sykehusapoteket er organisert av FHI, forklarer hun.

Apotektekniker Lene Skau Qvam ved produksjonsavdelingen, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Apotektekniker Lene Skau Qvam ved produksjonsavdelingen, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes, sitter på etterspurt erfaring ved vaksinering av sykehusets helsepersonell. Foto: Gry Ræstad Johansen

Trekker opp vaksinedoser

I tillegg til distribusjonsavtalen med FHI er også Sykehusapotekene HF involvert i arbeidet med å vaksinere helsepersonell ved sykehusene. Flere av sykehusapotekene i foretaket har bistått «sitt» sykehus med opptrekk av Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer i forbindelse med vaksineringen.

Ifølge kommunikasjonssjef i Sykehusapotekene HF, Camilla Shalchian-Tabrizi, måtte sykehusapotekene raskt etablere en metode for å få ut de seks dosene av hvert hetteglass etter at de fikk forespørselen om å bidra med opptrekk.

– Her samarbeidet mange innen vårt produksjonsmiljø, ikke minst apotekteknikere, på tvers av arbeidssted. I løpet av svært kort tid ble det etablert en beste praksis som sikret god kvalitet og stabilt opptrekk av seks doser. Vi er stolt over at vi har fått denne oppgaven og hvordan vi har løst den, sier hun.

Hastverk på vaksinasjonsrommet

Sykehuset Østfold er et av sykehusene som har valgt et slikt samarbeid med sykehusapoteket. Apotektekniker Lene Skau Qvam har siden januar bidratt med utblanding og opptrekk av vaksinene ved vaksinasjonen av helsepersonell ved sykehuset.

Hun jobber til daglig ved produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes. Der har hun i over 19 år arbeidet med produksjon av cellegift, smertepumper, parenteral ernæring og endoser i tillegg til logistikkoppgaver. Hun har også et opplæringsansvar for de 17 apotekteknikerne i avdelingen.
– Det føles godt å kunne bidra direkte i vaksinasjonsarbeidet. På grunn av den korte holdbarheten etter at sprøytene er trukket opp, sitter vi i selve vaksinasjonsrommet når vi gjør dette, sier hun.

Helt konkret blander de ut Comirnaty-hetteglasset med 1,8 ml NaCl og trekker opp seks doser på 0,3 ml hver.

– Denne type arbeid er vi godt kjent med fra arbeidshverdagen på produksjonsavdelingen, sier Skau Qvam. Forskjellen nå er at det blir litt mer synlig for andre. Det er moro å få vist oss litt frem og bruke kompetansen vår nå under koronapandemien. Jeg føler at vi bidrar godt, og at vi på denne måten avlaster sykepleierne, sier Skau Qvam.

Del denne saken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *