Kategorier
Parat for deg

Bli medlem i Parat – stat

Bli medlem!

Bli medlem i Parat!

Parat er en fagforening uavhengig
av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
40 000 medlemmer.
Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
etater og bransjer i staten.
Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

Meld deg inn før 30. september og få:

 • 3 måneder gratis medlemskap
 • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

Du får tilgang til

 • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
 • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • markedets beste priser på lån og forsikring
 • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

Vi jobber for

 • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
 • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
 • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
 • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

Våre medlemsfordeler

Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

Hva koster det?

Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 535 kroner pr måned.

Du kan trekke av inntil 7 700 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

«Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

Truls Bjørhei

Forhandler/jurist 
Truls.Bjorhei@parat.com
456 03 093

Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

• Trygghet, fellesskap og utvikling
• Tillitsvalgte som snakker din sak
• En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
• Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
• Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
• Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


  Bli medlem i Parat
  Meld deg inn før 30. september og få:

  • 3 mnd gratis medlemskap
  • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris


  Del denne saken