Kategorier
Parat for deg

Bli medlem i Parat – NAV

Bli medlem!

Bli medlem i Parat NAV!

Parat er en fagforening uavhengig av politiske partier, tilsluttet YS – og med over 41 000 medlemmer. Parat NAV organiserer 1250 ansatte i NAV.
Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Parat NAV er fagforeningen for deg som jobber i NAV!

Meld deg inn før 30. september og få:

 • 3 måneder gratis medlemskap
 • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

Bli medlem i Parat NAV

Det settes store forventninger til ansatte i NAV fra brukere, politikere og media. Som ansatt står du dessuten overfor en rekke omstillinger, som sammenslåing av NAV-kontor og omorganisering av direktoratet. I Parat finner du advokater, forhandlere og ansatte med spesialkompetanse på kommunikasjon som hjelper deg med i alle saker som angår arbeidsdagen din.

Er du fornøyd med lønnsutviklingen din?
Visste du at Parat NAVs medlemmer har hatt bedre lønnsutvikling sammenlignet med andre ansatte på samme arbeidsplass? Vi bruker mye tid og ressurser på å begrunne medlemmenes lønnskrav. Gode begrunnelser er avgjørende for å overbevise arbeidsgiver om at din lønn må opp!

Som medlem får du tilgang til

 • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
 • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • markedets beste priser på lån og forsikring
 • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

Medlemsfordeler

Hva koster det?

– Kontingenten er 1,3 % av all lønn utenom overtid, max 579 kr pr måned.
– Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.
– Pensjonister betaler kr 535.- pr år

Du kan trekke av inntil 7 700 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

Bli medlem i Parat NAV du også, vi er 1250 medlemmer, men vil gjerne bli flere

Møt leder Parat NAV Agathe Osland Hellesen og nestleder Paal Herman Seivaag.

“Vi mener at de gode velferdstjenestene blir til gjennom samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Og at fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt, samtidig som at erfaring, kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling for den enkelte”.

Les mer om Parat NAV

Verv en kollega – få gavekort

Verv et nytt medlem å får gavekort på 500 kroner i vervepremie. Verver du to kollegaer, får du to gavekort på 500 kroner. Jo flere du verver jo flere gavekort får du!

Parat NAV er fagforeningen for deg som vil ha:

• Trygghet, fellesskap og utvikling
• Tillitsvalgte som snakker din sak
• En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
• Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
• Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
• Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960
  Bli medlem i Parat
  Meld deg inn før 30. september og få:

  • 3 mnd gratis medlemskap
  • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris


  Del denne saken