Kategorier
Parat for deg

Bli medlem i Parat – Bygg og anlegg

Bli medlem!

Parat for deg som jobber i anleggsbransjen!

Vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!
Du tilbringer halvparten av din våkne tid på jobb.
Jobben sikrer deg inntekt, men gir deg også
fellesskap, identitet og utvikling.

Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø – din jobb – har stor
betydning også for andre forhold i livet.
Selvfølgelig ønsker du at din arbeidshverdag skal
være best mulig.

Ved å bli medlem i Parat tar du grep.
Vi gir deg både bistand og verktøy til en enda
bedre arbeidsdag. Fordi alt kan bli bedre!

Parat jobber for at du som jobber i anleggsbransjen skal få de rettighetene du har krav på.

Meld deg inn før 30. september og få:

 • 3 måneder gratis medlemskap
 • tilbud om 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

Bli medlem i Parat

Parat er den beste fagforeningen til å ivareta lønns- og arbeidsforhold for deg som ansatt i anleggsbransjen

Hvem sørger for at lønnen din er på riktig nivå? Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Parat er en forsikring for deg om noe skulle skje, men vi jobber også for deg og din daglige økonomi.

Parats tillitsvalgte og vårt profesjonelle støtteapparat, med høyt kvalifiserte ansatte med bred kompetanse på alle områder i arbeidslivet, jobber for deg.

Våre tillitsvalgte er til stede på din arbeidsplass, lokalt og sentralt. De er med der beslutninger tas, og det er dine interesser som styrer vårt arbeid.

Tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at i bedrifter der mellom ½ og ¾ av de ansatte er organisert, øker lønningene med 23 % for kvinner og 18 % for menn.

Det lønner seg å være organisert!

Som medlem i Parat hjelper vi deg med:

 • Tariffavtale – vi hjelper dere med å få på plass tariffavtale, som vil si bedre arbeidsvilkår enn lovverket tilsier. En tariffavtale bidrar også til å redusere konfliktnivået i bedriften.
 • Arbeidstidsordninger – med en tariffavtale kan du lovlig jobbe flere timer og gjennomsnittsberegne arbeidstiden, det vil si jobbe lengre noen dager slik at du får en kortere uke.
 • Gode tillitsvalgte – en egen tillitsvalgt på din arbeidsplass som er kurset innenfor tariff, hovedavtale og lovverk.
 • Juridisk bistand.
 • Rådgivere – som bistår og svarer på spørsmål i din region.

Medlemsfordeler

Hva koster det?

Parat har rimelig kontingent – 1,2 prosent av lønn, som arbeidsgiver trekker automatisk om du ønsker det. Deler av dette kan du trekke fra på skatten.

Benytter du samtidig våre medlemsfordeler, sparer du fort inn kontingenten.

Medlemskap er gratis for elever, studenter og lærlinger

Verv en kollega – få gavekort

Verv et nytt medlem å får gavekort på 500 kroner i vervepremie. Verver du to kollegaer, får du to gavekort på 500 kroner. Jo flere du verver jo flere gavekort får du!

Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

– Trygghet, fellesskap og utvikling
– Tillitsvalgte som snakker din sak
– En løsningsorientert fagforening
– Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, – etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
– Gode medlemsrabatter
– Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960
  Bli medlem i Parat
  Meld deg inn før 30. september og få:

  • 3 mnd gratis medlemskap
  • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

  * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


  Del denne saken