Kategorier
Farmasiforbundet

Farmasikongressen

Farmasikongressen 2022

Velkommen til kongress med tema psykisk helse og arbeidsglede

Quality Airport Hotel, Gardemoen
Søndag 20. november 2022

Det er igjen klart for Farmasiforbundets store happening, nemlig Farmasikongressen.
I år handler det om psykisk helse og arbeidsglede – et veldig aktuelt og viktig tema som berører oss alle.

Jeg gleder meg til faglige foredrag og diskusjoner om disse temaene, men aller mest gleder jeg meg til å treffe medlemmene.

Dette er vår største faglige og sosiale samling. Derfor begynner vi allerede lørdag kveld med mingling og mat på hotellet, og jeg håper så mange som mulig blir med fra lørdagen.

Program, praktisk informasjon og påmelding finner du på disse sidene.
Fristen for påmelding er 1. august, og egenandelen er 650 kroner.

Farmasikongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll og nettverk for Farmasiforbundets medlemmer. Jeg håper å se riktig mange av dere på kongress i november!

Hilsen Bodil Røkke

PROGRAM

Lørdag
18.00 middag

Årets medlem, utdeling av pris i samarbeid med Gjensidige

Søndag
09.00 Musikkinnslag
Åpning av kongressen, ved forbundsleder Bodil Røkke

Programmet er under utarbeidelse.

Søvnvansker – råd og veiledning som yrkesutøver
Apokus

Bård Fyhn
Er PhD-stipendiat ved Norges handelshøyskole der han forsker på psykologisk trygghet i team.

John Petter Fargerhaug
Er psykolog, utdannet ved Universitet i Oslo.
Få en bedre forståelse for hva som forårsaker stress, utbrenthet og andre fallgruver. Formidling ilagt humor og treffende fortellerkunst.

15.00 Avslutning ved Bodil Røkke

Praktisk informasjon

Kongressen finner sted på Quality Airport Hotel, Gardemoen

Allergi
Har du matallergi eller andre ting som hotellet bør vite, ber vi deg ta kontakt direkte med hotellet på telefon 63 92 61 00.

Tidsplan
Lørdag 19. november: kl 18.00 – 21.00
Søndag 20. november: kl 9.00 – 16.00

Servering
Det vil bli  servering av tapas lørdag kveld, og lunsj søndag.
Frokost søndag følger med overnatting.

Reise
Farmasiforbundet dekker flybilletter og billigste reisemåte.

Egenandel
650 kroner

Kategorier
Parat for deg

Bli medlem i Parat – Bygg og anlegg

Bli medlem!

Parat for deg som jobber i anleggsbransjen!

Vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!
Du tilbringer halvparten av din våkne tid på jobb.
Jobben sikrer deg inntekt, men gir deg også
fellesskap, identitet og utvikling.

Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø – din jobb – har stor
betydning også for andre forhold i livet.
Selvfølgelig ønsker du at din arbeidshverdag skal
være best mulig.

Ved å bli medlem i Parat tar du grep.
Vi gir deg både bistand og verktøy til en enda
bedre arbeidsdag. Fordi alt kan bli bedre!

Parat jobber for at du som jobber i anleggsbransjen skal få de rettighetene du har krav på.

Meld deg inn før 31. juli og få:

 • 3 måneder gratis medlemskap
 • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

Bli medlem i Parat

Parat er den beste fagforeningen til å ivareta lønns- og
arbeidsforhold for deg som ansatt i anleggsbransjen

Hvem sørger for at lønnen din er på riktig nivå? Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Parat er en forsikring for deg om noe skulle skje, men vi jobber også for deg og din daglige økonomi.

Parats tillitsvalgte og vårt profesjonelle støtteapparat, med høyt kvalifiserte ansatte med bred kompetanse på alle områder i arbeidslivet, jobber for deg.

Våre tillitsvalgte er til stede på din arbeidsplass, lokalt og sentralt. De er med der beslutninger tas, og det er dine interesser som styrer vårt arbeid.

Tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at i bedrifter der mellom ½ og ¾ av de ansatte er organisert, øker lønningene med 23 % for kvinner og 18 % for menn.

Det lønner seg å være organisert!

Som medlem i Parat hjelper vi deg med:

 • Tariffavtale – vi hjelper dere med å få på plass tariffavtale, som vil si bedre arbeidsvilkår enn lovverket tilsier. En tariffavtale bidrar også til å redusere konfliktnivået i bedriften.
 • Arbeidstidsordninger – med en tariffavtale kan du lovlig jobbe flere timer og gjennomsnittsberegne arbeidstiden, det vil si jobbe lengre noen dager slik at du får en kortere uke.
 • Gode tillitsvalgte – en egen tillitsvalgt på din arbeidsplass som er kurset innenfor tariff, hovedavtale og lovverk.
 • Juridisk bistand.
 • Rådgivere – som bistår og svarer på spørsmål i din region.

Medlemsfordeler

Hva koster det?

Parat har rimelig kontingent – 1,2 prosent av lønn, som arbeidsgiver trekker automatisk om du ønsker det. Deler av dette kan du trekke fra på skatten.

Benytter du samtidig våre medlemsfordeler, sparer du fort inn kontingenten.

Medlemskap er gratis for elever, studenter og lærlinger

Verv en kollega – få gavekort

Verv et nytt medlem å får gavekort på 500 kroner i vervepremie. Verver du to kollegaer, får du to gavekort på 500 kroner. Jo flere du verver jo flere gavekort får du!

Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

• Trygghet, fellesskap og utvikling
• Tillitsvalgte som snakker din sak
• En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
• Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
• Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
• Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960
  Bli medlem i Parat
  Meld deg inn før 31. juli og få:

  • 3 mnd gratis medlemskap
  • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

  * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


  Kategorier
  Parat for deg

  Bli medlem i Parat – NAV

  Bli medlem!

  Bli medlem i Parat NAV!

  Parat er en fagforening uavhengig av politiske partier, tilsluttet YS – og med over 41 000 medlemmer. Parat NAV organiserer mer enn 1200 ansatte i NAV.
  Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

  Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

  Parat NAV er fagforeningen for deg som jobber i NAV!

  Meld deg inn før 31. juli og få:

  • 3 måneder gratis medlemskap
  • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

  Bli medlem i Parat NAV

  Det settes store forventninger til ansatte i NAV fra brukere, politikere og media. Som ansatt står du dessuten overfor en rekke omstillinger, som sammenslåing av NAV-kontor og omorganisering av direktoratet. I Parat finner du advokater, forhandlere og ansatte med spesialkompetanse på kommunikasjon som hjelper deg med i alle saker som angår arbeidsdagen din.

  Er du fornøyd med lønnsutviklingen din?
  Visste du at Parat NAVs medlemmer har hatt bedre lønnsutvikling sammenlignet med andre ansatte på samme arbeidsplass? Vi bruker mye tid og ressurser på å begrunne medlemmenes lønnskrav. Gode begrunnelser er avgjørende for å overbevise arbeidsgiver om at din lønn må opp!

  Som medlem får du tilgang til

  • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
  • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
  • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
  • markedets beste priser på lån og forsikring
  • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

  Medlemsfordeler

  Hva koster det?

  Fra 1. mai 2022 er kontingenten i Parat NAV på 1,3 % av brutto lønn og faste tillegg, maksimalt kr 563 per måned. Det betales ikke kontingent av overtidsarbeid eller variable tillegg.

  Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

  Bli medlem i Parat NAV du også, vi er ca 1200 medlemmer, men vil gjerne bli flere

  Møt leder Parat NAV Agathe Osland Hellesen og nestleder Paal Herman Seivaag.

  “Vi mener at de gode velferdstjenestene blir til gjennom samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Og at fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt, samtidig som at erfaring, kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling for den enkelte”.

  Les mer om Parat NAV

  Verv en kollega – få gavekort

  Verv et nytt medlem å får gavekort på 500 kroner i vervepremie. Verver du to kollegaer, får du to gavekort på 500 kroner. Jo flere du verver jo flere gavekort får du!

  Parat NAV er fagforeningen for deg som vil ha:

  • Trygghet, fellesskap og utvikling
  • Tillitsvalgte som snakker din sak
  • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
  • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
  • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
  • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

  Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960
   Bli medlem i Parat
   Meld deg inn før 31. juli og få:

   • 3 mnd gratis medlemskap
   • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris


   Kategorier
   Parat for deg

   Bli medlem i Farmasiforbundet

   Bli medlem!

   Farmasiforbundet er en del av Parat og vi har ca. 3500 medlemmer.

   Våre medlemmer er apotekteknikere og autorisert helsepersonell.

   Vår viktigste oppgave er å gi våre medlemmer gode lønns- og arbeidsbetingelser samt en
   utdanning og et yrke det går an å være stolt av!


   Meld deg inn før 31. juli og få:

   • 3 måneder gratis medlemskap
   • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

   Det beste valget for deg

   Et medlemskap i Farmasiforbundet i Parat er en investering i gode arbeidsforhold. Vi jobber for at din arbeidsplass skal være trygg for deg og for at du skal få de goder og rettigheter som du har krav på.

   Partipolitisk uavhengig

   Parat har mer enn 40.000 medlemmer, og er partipolitisk uavhengig og jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag. I Parat organiserer vi medlemmer i de fleste yrker og bransjer. Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

   I Norge er halvparten av alle arbeidstakere organisert. I virksomheter og bransjer med lav organisasjonsgrad er det ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn der det er høy organisasjonsgrad. Derfor bør du bli medlem i Parat – for å sikre at du får den lønn og de arbeidsvilkårene du har krav på.

   Leder i Farmasiforbundet:
   Bodil Røkke
   Tlf. 95 21 00 87
   bodil.rokke@parat.com 

   Apoteket skal være en sterk faglig enhet

   Vi samarbeider med andre organisasjoner i bransjen og har fullt fokus på å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet. Det er et mål for oss at apotekene skal ha et faglig og høyt kvalifisert personell, som kan yte god og pålitelig service til kundene.

   I Farmasiforbundet er vi opptatt av at du skal få en utdanning og et yrke du kan være stolt av, og at du får mulighet og tilgang til et motiverende etter- og videreutdanningstilbud. Vi tilbringer mye tid på jobb og derfor er det viktig for oss at du har en trygg, fleksibel og faglig utfordrende arbeidsplass.

   Fordeler for deg som medlem

   Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Les mer om fordelene under!

   Hva koster det?

   Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,4 prosent av lønn, maksimalt 609 kroner pr måned.

   Du kan trekke fra inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

   Farmasiforbundet er fagforeningen for deg som vil ha:

   • Trygghet, fellesskap og utvikling
   • Tillitsvalgte som snakker din sak
   • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
   • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
   • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
   • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

   Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjemaet eller send SMS med “Parat” til 1960


    Bli medlem i Parat
    Meld deg inn før 31. juli og få:

    • 3 mnd gratis medlemskap
    • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris


    Kategorier
    Parat for deg

    Bli medlem i Parat – SAS kabin

    Bli medlem!

    Er du kabinansatt i SAS?
    Da kan du bli med i vårt fellesskap!

    SAS Norge kabinforening (SNK) organiserer
    kabinansatte i SAS Norge.

    Foreningen er en del av Parat, en partipolitisk
    uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS med 40 000 medlemmer.

    Parat Luftfart har over 6000 medlemmer.
    Parat er den største bransjeorganisasjonen i norsk luftfart.


    Meld deg inn før 31. juli og få:

    • 3 måneder gratis medlemskap
    • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

    Det beste valget for deg

    Et medlemskap i Parat er en investering i gode arbeidsforhold. Vi jobber for at din arbeidsplass skal være trygg for deg og for at du skal få de goder og rettigheter som du har krav på.

    Parat har mer enn 40.000 medlemmer. Vi er partipolitisk uavhengig og jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag. I Parat organiserer vi medlemmer i de fleste yrker og bransjer. Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

    I Norge er halvparten av alle arbeidstakere organisert. I virksomheter og bransjer med lav organisasjonsgrad er det ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn der det er høy organisasjonsgrad. Derfor bør du bli medlem i Parat – for å sikre at du får den lønn og de arbeidsvilkårene du har krav på.

    Fordeler for deg som medlem

    Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

    • tilgang til privatrettslig rådgivning (juridisk rådgivning om f.eks. arv, testamente, samboerkontrakt o.l.)
    • bistand i kollektive lønns- og avtaleforhold
    • bransjespesifikke tariffavtaler
    • de beste advokatene med spesialkompetanse på din bransje
    • frivillig benyttelse av markedets beste forsikrings- og låneavtaler
    • tilgang til bistand i ditt individuelle arbeidsforhold

    Hva koster det?

    Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

    Lokal kontingent til SAS Norge Kabin er kr 110.- pr måned

    Fulltidsstudenter i ressurspoolen betaler kun kontingent til SAS Norge Kabin.

    Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

    Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

    • Trygghet, fellesskap og utvikling
    • Tillitsvalgte som snakker din sak
    • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
    • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
    • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
    • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

    Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjemaet eller send SMS med “Parat” til 1960


     Bli medlem i Parat
     Meld deg inn før 31. juli og få:

     • 3 mnd gratis medlemskap
     • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris


     Kategorier
     Parat24

     Ekstremåret: Krisen har satt sine spor hos de tillitsvalgte     Ekstremåret:
     Krisen har satt sine spor hos de tillitsvalgte

     Nedstengingen har ført til store konsekvenser for luftfartsansatte. De tillitsvalgte forteller om svært tøffe tak. 

     En sjokkartet nedstenging, full trafikkstans, oppturer fulgt av nedturer og en bransje med store tap og stor gjeld, og til slutt sparetiltak som truer rettigheter. Les hvordan tillitsvalgte opplevde pandemien, og hvordan noen mener krisa presser fram et mer effektivt Parat.

     Av: Tellef Øgrim

     Siden mars 2020 har de tillitsvalgte stått i første rekke gjennom en storm av uforutsette utfordringer. Noen ganger sammen med arbeidsgiver mot myndighetene, andre ganger mot arbeidsgivers manglende følelse for de ansattes ve og vel. Hele tiden med hjertet i halsen og nesten endeløse arbeidsuker.

     – Det var som et stup mot bakken. Slik beskriver leder for Norwegian kabinforening, René-Charles Gustavsen, den første perioden etter at Norge stengte ned 12. mars 2020. 

     Som de fleste andre håpet og trodde han og hans kolleger at det hele skulle gå fort over.

     – At det ble så ekstremt, var ikke forventet, for å si det mildt, sier Gustavsen.

     Det enorme arbeidspresset han og kabinforeningen har stått i, tilskriver han først og fremst usikkerheten blant medlemmene. 

     – Informasjonen fra selskapet har ikke vært tilstrekkelig i starten og under pandemien. Hyppigheten og informasjonen burde vært fulgt opp mye tettere, sier han.

     Leder for Norwegian kabinforening, René-Charles Gustavsen, vil ha en mer effektiv fagforening og bedre skolerte medlemmer. Foto: Tellef Øgrim

     Det har bidratt til trykket, selv om mye nok ville kommet likevel.

     De ansattes mistillit til arbeidsgiveren bidro til at medlemmer henvendte seg til de tillitsvalgte for å få greie på hva som gjaldt.
     Ikke bare generelt om regler, men i stor grad også helt konkret, for eksempel om hvor den enkelte står på ansiennitetslister. Det ble jo en konkurranse mellom enkelte om jobbene. Dessuten har det vært mye feil i lister som vi har sett på i detalj. Feilaktige permitteringer og tilbakekallelse, det gikk om hverandre, sier Gustavsen.

     Han forteller om henvendelser fra medlemmer som ba om råd i helt konkrete, privatøkonomiske ting, som om han trodde det var riktig å leie ut leiligheten og flytte hjem til mor og far.
     – Folk var usikre og rådville. Det har vært steintøft for oss alle, og mye sto på spill, sier Gustavsen.

     Det har vært perioder med styremøter flere ganger om dagen, basemøter, tilrettelegging av informasjon, telefonsamtaler med gråtende medlemmer og generelt mye usikkerhet.

     – Jeg liker trøkk, men dette må jeg si har vært mye. Vi kan ikke basere oss på at tillitsvalgte skal pushe 300 timer i måneden, sier Gustavsen.

     Nye forhandlinger

     Om tiden framover sier han at Norwegians kabinansatte er på vei inn i en ny forhandlingsperiode.
     – Vi fikk ikke noen reelle forhandlinger i forrige runde, da vår kamp for det meste handlet om å overleve som flyselskap. Det ble kun gjort covid-protokoller for å tilpasse seg tiden vi sto i, forteller lederen av Norwegian kabinforening.

     Gustavsen peker ikke minst på bonusene som er utdelt til topper i selskapet som et tema mange er opptatt av.

     – Timingen kunne ikke vært dårligere, mens de som står fremst mot passasjerene, opplever at selskapet bruker krisa til å forandre arbeidet om bord i innsparingens navn, sier han.

     – Hva har du lært av koronakrisa?

     – At man aldri skal ta noe for gitt, vi jobber i en meget uforutsigbar bransje. Se menneskene rundt deg, vi står alltid sterkest sammen. Og ha alltid en plan B med litt sparepenger i bakhånd, sier Gustavsen.

     Koronaperioden har gjort ham enda mer opptatt av å effektivisere Parat, ikke minst med tanke på kriser som kan komme.

     – For at vi som foreninger skal yte mest og best mulig, må vi ta bruk i effektive og smarte løsninger. Jeg bruker ordet «smart union» som også innebærer å skolere våre medlemmer. Og å lage verktøy som er tilpasset framtiden, sier han.

     Ut av pandemi og inn i konflikt med arbeidsgiver om nyorganisering som medfører tap av jobber. Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening, har fortsatt hendene fulle. Foto: Trygve Bergsland

     Bemanningsfloke

     Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge Flygerforening, sier at foreningen har brukt mye tid på selve bemanningen.

     – Mye tid gikk med på å prøve å finne svar på spørsmål knyttet til trafikkprogrammet. Ting ble jo endret på veldig kort varsel, og programmene gjaldt ofte ikke i mer enn noen få dager, sier han.

     Det ble mange spørsmål om ting verken selskapet eller vi hadde tenkt på.

     – I dette fleksible systemet var det viktig å hindre at noen kunne bli utnyttet mer enn andre, forklarer Skogvang.

     De siste månedene har oppmerksomheten blitt rettet mot veien tilbake.

     – Nå opplever vi at SAS ikke vil ta inn igjen de oppsagte, og har innført nye vilkår med opprettelsen av nye selskaper folk skal ansettes gjennom, sier han.

     Et nytt sjokk

     Selv om han har holdt på i mer enn 20 år, sier han at det er lite av det som har skjedd under koronaen som han han kunne fra før.

     – Det har vært et veldig spesielt år, for å si det mildt. Og det har ikke nyttet å telle dager og timer, sier han.

     Skogvang beskriver en situasjon der det var «hundreprosent-utfordringer i alle retninger».

     – Vi har jo tidligere hatt mange saker gående, men her var det snakk om hele selskapet og hele kollegiet. Vi kommer til å måtte fighte en arbeidsgiver som har gitt bort jobbene våre til andre. Det aksepterer vi selvsagt ikke, sier han om tiden videre.

     Pilotforbundets leder, Oddbjørn Holsether, tror det er viktig å være strategisk i oppstarten. Foto: Tellef Øgrim

     De aller fleste berørt

     Det har vært permisjoner, degraderinger og oppsigelser. Det er stikkordene Oddbjørn Holsether i Pilotforbundet, som organiserer nordiske piloter sammen på tvers av landegrensene og flyselskapene, bruker.

     – De fleste av våre kolleger i utlandet ble rammet av konkurs i selskapene de var ansatt i, forteller han.

     Norwegian organiserer som kjent de ansatte i det Holsether kaller «selskapsinterne byråer». Disse gikk konkurs fordi den ene kunden de hadde, Norwegian, ikke hadde oppdrag til dem.

     Langs to spor

     Holsether har i hovedsak jobbet langs to spor. Det første har handlet om behovet for å tilføre selskapene penger, for å hindre at de forsvant.

     – Noen har reagert på det behovet for penger vi skisserte, men hvis vi regner tilskudd per fly, så lå ikke våre krav til myndighetene høyere enn det store selskaper i andre europeiske land fikk av sine myndigheter, påpeker han.

     Det andre sporet han og Pilotforbundet arbeider langs, handler først og fremst om protestene mot Wizzair.

     – Vi mener de må forholde seg til reglene i norsk arbeidsliv hvis de skal fly her, sier Holsether.

     – Du bor jo i Molde, men har vært mye i Oslo for å møte politikere og statsråder. Hvordan har du kommet deg rundt?

     – Det er et godt spørsmål. Med færre fly i lufta så har det jo blitt mye ekstra overnatting. Et kort møte en dag i Oslo har fort blitt en reise på tre dager, sier han.

     Forberedt på nye tiltak

     Holsether følger selvfølgelig smitteutviklingen nøye. Og han nekter ikke for at den bekymrer ham. Han regner med at det kommer lokale restriksjoner der smitten er størst, men vil ikke bli sjokkert om myndighetene strammer inn på nasjonalt nivå. 

     – Men flytrafikken har tatt seg opp?

     – Ja, men det ser ut som om selskapene var litt for optimistiske. Nå ser det ut til å oppgangen flater ut, sier han og viser til trafikktall som støtter dette.

     Vinneren kan ta alt

     Noe av oppgangen tilskriver han også konkurransen mellom selskapene. Når noen store har råd til å trappe opp mer enn etterspørselen tilsier, så vil andre selskaper følge opp for å hindre at konkurrenter blir sittende alene med tilbud til viktige destinasjoner. Det fører til en oppgang som egentlig ikke har støtte i billettsalget.

     – De som har mange penger, greier å holde fly i lufta. Jeg håper at bransjen klarer den perioden vi er inne i nå, sier Holsether.

     Til slutt leverer den sportsinteresserte moldenseren et råd til bransjen, med noe som må være en metafor hentet fra skisporten.

     – Nå gjelder det å kontrollere syrenivået, slik at man ikke stivner, og så håpe at det ikke kommer en altfor bratt kneik på slutten, avslutter Pilotforbundet-lederen.

     Bristows helikoptercrew som flyr i Nordsjøen, ble lite berørt av pandemien, men flere, som Carl Gilbert Rego, har jobbet for de rammede. Foto: privat

     En omvendt koronatid

     Til slutt noen ord fra en Parat-veteran fra en virksomhet som har hatt et helt annet år. Carl Gilbert Rego har fløyet helikopter i Nordsjøen i 16 år og vært tillitsvalgt i 15 av dem. I dag er han nestleder i Bristow Norway Flygerforening og sitter i arbeidsutvalget i Pilotforbundet.

     – Våre medlemmer har vært veldig heldige. Det har vært null permisjoner, sier Carl Gilbert Rego.

     Hos Bristow letter flyene uansett hvor få passasjerer som har tatt plass om bord. Og da myndighetene innførte begrensninger på antall folk i flyet sommeren 2020, ble antall flyvninger doblet over natten. Foreningens eneste utfordring har vært å lage en frivillig permisjonsordning for besetning fra utlandet som syntes karantenekravene ved passering av grensen til jobb ble for vanskelige å håndtere.

     Rego sier at de ansatte hos Bristow har stor sympati med det kolleger i resten av luftfarten har gått gjennom, og fortsatt går gjennom.

     Kategorier
     Parat24

     Traumatiserte pasienter: Utfordrende og givende å hjelpe

     Traumatiserte pasienter:
     Utfordrende og givende å hjelpe

     For noen er tannlegebesøk forbundet med angst og negative følelser. Dette forsøker det tverrfaglige teamet ved TkMidt å gjøre noe med. – Både krevende og givende, sier tannhelsesekretær Siri Uthus.

     Av Vetle Daler og Magne S. Otterdal

     Ikke alle greier å oppsøke tannbehandling, selv om de har vondt eller vet at det er på tide med en undersøkelse. Over hele landet finnes derfor tilbud om tilrettelagt behandling og angstbehandling for både barn og voksne som strever med tannbehandling, i regi av fylkeskommunene.

     De skremmende tankene

     Ifølge psykolog Iselin Pedersen kan skremmende tanker dukke opp dersom en gruer seg veldig til å gå til tannlegen.

     – Det er vanlig å se for seg at det skal gjøre vondt, at man mister kontrollen, at man brekker seg eller dummer seg ut, sier hun i videoen «Å ha vonde tanker om tannbehandling».

     En serie videoer er produsert i et eget veiledningsprosjekt kalt «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt), støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse. Videoene gir en realistisk framstilling av møtet mellom tannhelseansatte og pasient.

     Psykologen forklarer hvordan skremmende tanker kan påvirke pasienten: Det skjer ofte noe i kroppen, hjertet slår raskere, en skjelver eller stivner til, pusten kan bli ujevn, en blir svimmel og kvalm.

     – Hjernen tolker ofte symptomene som et tegn på fare og at noe galt kan skje, sier Pedersen og viser til noen vanlige tanker om tannbehandling:

     • «Det kommer til å gjøre vondt»
     • «Jeg kommer til å kveles»
     • «Jeg kommer til å miste kontrollen»
     • «Tannlegen stopper ikke når jeg vil»
     • «Det er vanskelig å bedøve meg»
     • «Smerten kommer aldri til å gå over»
     • «Alle tennene mine er ødelagt og umulig å fikse»
     • «Tannlegen synes jeg er ekkel»
     • «Tannlegen kan glippe sprøyten og skade meg»
     • «Jeg kan besvime i tannlegestolen»

     – Skremmende tanker og fysiske reaksjoner gjør det fristende å unngå eller å utsette tannbehandling. Det kalles unngåelsesadferd, sier psykolog Pedersen. Denne adferden vil ifølge henne forsterke vegringen over tid.

     Bedre dialog mellom tannbehandler og pasient er en viktig del av å bedre den situasjonen. Eksempelvis gjelder det å fortelle hva som skjer og hvordan, og forklare detaljert om instrumentene som benyttes i behandlingen.

     Tannhelsesekretær Siri Uthus forteller om en svært krevende og givende oppgave med å tilrettelegge behandling for pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi. Foto: TkMidt

     Krevende og givende
     Tannhelsesekretær Siri Uthus jobber ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) i Trondheim, som er et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. Hun trives svært godt med å være en del av senterets TOO-team.
     – Det er både krevende og givende. Det er jubel, tårer, skam, og etter hvert mestring – hele spekteret av følelser, for både oss og pasientene, forteller hun. 

     Det er for tiden lange ventelister for behandling hos TkMidt, og koronapandemien har bidratt til at ventetiden har økt. Uthus forteller at TOO- og TBIT-tilbudet varierer fra fylke til fylke, og at det er store variasjoner på ventelister.

     – Akkurat nå har vi åtte måneders ventetid hos oss, men det jobbes aktivt for å få ventetiden ned, sier hun. For tiden jobber fire tannhelsesekretærer i TOO- og TBIT-teamene i TkMidt.

     Mye skam

     Til klinikken i Trondheim kommer pasienter i alle aldre, og som regel er det en tannhelsesekretær som møter pasientene først. De som er i alderen 8 til 18 år, blir behandlet hos TBIT-teamet, de voksne hos TOO-teamet, som Siri Uthus er en del av.
     – Det er mye skam knyttet til det å ikke mestre en så hverdagslig ting som å gå til tannlegen. Vår jobb er å etablere en trygg relasjon mellom pasient og tannteam, slik at de stoler nok på oss til å komme tilbake. Det igjen gir nye muligheter for å mestre tannbehandling og å ikke være redd for å be om hjelp når en trenger det, sier hun.

     Pasientene har forskjellig bakgrunn, mange har opplevd overgrep og omsorgssvikt.
     – Folk har forskjellig med seg, det er store variasjoner i munnhelse. Noen har ett hull, andre har graverende skader og mangler det meste. For mange er dette et problem som vokser seg større og større, og noen har kviet seg i årevis, nesten et helt liv, før de kommer til oss.

     Siri Uthus sier jobben hennes handler om å gi pasientene tillit til tannhelsepersonell og at tannbehandling kan gjennomføres i trygge rammer, og la pasientene oppleve mestringsfølelse. 
     – Heldigvis får vi gode tilbakemeldinger fra de aller fleste. Behandlingen vi gir, hjelper mange, og det er veldig tilfredsstillende for oss i teamet, sier hun.

     Kunnskapsrike videoer

     Uthus og flere av hennes kolleger ved TkMidt og TkØst deltok aktivt i produksjonen av videoene som veileder både pasienter og tannhelseansatte. Videoprosjektet i seg selv ga mye ny inspirasjon og kunnskap for videre arbeid med den traumesensitive tannbehandlingen.

     I videoen forklarer TkMidts psykologspesialist Ragnhild Hagen hvordan forstå traume, og hvordan plutselige hendelser som utløser frykt, kan være er traumatiserende. Skadene av slike hendelser er definert som psykologiske traumer.

     – Traumatiske opplevelser som seksuelle overgrep og vold vet vi kan gjøre tannbehandling utfordrende. Å være utsatt for orale overgrep gir en dramatisk høyere forekomst av tannbehandlingsangst enn i gjennomsnittsbefolkningen, sier Hagen.

     Tannhelsesekretæren er ofte den første en pasient møter på tannklinikken. Her er Siri Uthus (t.v.) i videoen om pasientens møte med tannhelsesekretæren. Foto fra TOO-video/Sølvmynt Film

     Det anslås at mellom fem og ti prosent av den norske befolkningen har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Ifølge Hagen møter derfor tannbehandlere overgrepsutsatte pasienter i tannlegestolen ukentlig, og som regel skjer det uten at tannbehandlere vet noe som helst om det.

     Traumatiserende behandling
     Ifølge traumepsykologen kan selve tannbehandlingen også være mulig traumatiserende.
     – Pasienten kan oppleve plutselig sterk smerte eller føle seg tvunget til å fullføre behandling på tross av smerter og frykt, sier Hagen. I tillegg kan behandlingen minne om tidligere traumatiserende hendelser som vold og overgrep.

     Slike assosiasjoner kan oppstå hos den traumatiserte når hen er i tannlegestolen: å bli lagt bakover, ligge på ryggen, ha noen tett på seg, få noe inn i munnen. Det kan også være ukjente smaker, brå bevegelser eller det å få beskjed om å være flink og ligge stille.

     – Pasienten kan reagere som om det traumatiske skjer igjen. Tannbehandlingssituasjonen kan gi en følelse av å bli utsatt for overgrep på nytt, sier Hagen i videoen.

     Ifølge henne er det ikke alltid at pasientene selv ser sammenhengen mellom tidligere overgrep og det intense ubehaget de opplever under tannbehandling mange år senere. Det kan derfor være nyttig å hjelpe pasienten med å sette tidligere opplevelser i sammenheng med reaksjoner i tannlegestolen.

     – Å ha på traumebriller og bruke en traumesensitiv tilnærming vil gagne alle sårbare grupper som trenger skreddersydde tilpasninger, sier hun.

     Spør alltid!

     Hva skal tannhelsepersonell gjøre når en mistenker at pasienten har vært utsatt for overgrep, skal en spørre pasienten om dette? Ifølge ekspertgruppen i Landsforeningen mot seksuelle overgrep mener mennesker med overgrepsbakgrunn at det er ok å bli spurt om dette. Overgrepsutsatte svarer blant annet slik på dette spørsmålet, ifølge landsforeningen:

     • «Hvis tannstatus eller oppførsel gjør at tannhelsepersonell fatter mistanke om overgrep, så kan du spørre om jeg har blitt utsatt for noe vondt som jeg kanskje ikke har klart å fortelle noen om tidligere.»
     • «Personlig synes jeg det er enklere å svare på sånt skriftlig. Jeg synes det hadde vært lettere å svare ærlig om det var en del av spørreskjemaene om medisiner og allergier som du vanligvis fyller ut før en time.»

     Psykologspesialist Ragnhild Hagen er ikke tvil:

     – Spør alltid! Spør alle som er redd for tannbehandling. En unison tilbakemelding fra overgrepsutsatte er at de ønsker at tannhelsepersonell skal spørre, sier Hagen.

     Hun anbefaler å gjøre det til en vane å spørre.

     – Det blir enklere å spørre etter hvert som du får mer trening.

     God dialog hjelper pasienter som frykter besøket på tannklinikken. Anbefalingen er krystallklar: Spør alltid pasienten om eventuelle traumer. Foto fra TOO-video/Sølvmynt Film

     Nøkkelbegrepet

     Forutsigbarhet er et nøkkelbegrep når det gjelder å tilrettelegge for tannbehandling av traumatiserte pasienter. Traumer er også individuelle og komplekse. I veiledningsvideoene for tannhelsepersonell listes det opp følgende eksempler på god tilrettelegging:

     • Forbered pasienten på lukt, smak og lyd.
     • Avtal berøring, nærhet og bevegelser.
     • Fortell hvis noen skal komme inn under behandlingen.

     – Alle pasienter trenger å føle kontroll under tannbehandling. En pasient med overgrepserfaring vil ha et enda større behov for dette, sier Hagen.

     Viktige videoer

     Forbundsleder Anne Gro Årmo mener den omfattende videoserien byr på veldig mye god lærdom og bidrar til kompetanseheving for tannhelsesekretærer. Hun deltok i lanseringen av videoene i oktober 2021.

     Ifølge Årmo er også filmene som viser problematikken sett fra pasientens side veldig viktige for tannhelsesekretærer, det gir innsikt i og kunnskap om hvordan pasientene opplever tannbehandling og møtene på klinikken.

     ThsF-leder Anne-Gro Årmo mener filmene som viser problematikken sett fra pasientens side, er veldig viktige for tannhelsesekretærenes innsikt. Foto fra TOO-video/Sølvmynt film

     Fakta: TkMidt

     • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) i Trondheim tilbyr angstbehandling for barn og ungdom gjennom TBIT-prosjektet (trygge barn i tannbehandling) og for angstbehandling og tilrettelagt behandling for voksne gjennom TOO-tilbudet (tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for tortur, overgrep og/eller som har odontofobi).
     • I begge tilbudene jobber tverrfaglige team – bestående av psykolog, tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier – sammen for å hjelpe pasienter med angst for tannbehandling.
     • Målet med tilrettelagt tannhelsetilbud er at pasienten skal mestre tannbehandlingssituasjonen slik at vedkommende senere kan fortsette tannbehandling hos en ordinær tannlege.
     • Tilrettelagt tannhelsetilbud TOO er todelt.
     • Første del av tilbudet er psykologisk behandling ved bruk av eksponering av ulike tannbehandlingsprosedyrer.
     • Andre del av tilbudet består av nødvendig tannbehandling i henhold til veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten» (IS-1589).
     • Prosjektet med veiledningsvideoer ble gjennomført av TkMidt og TkØst under ledelse av psykologspesialist Lena Myran ved TkMidt, i samarbeid med produksjonsselskapet Sølvmynt Film, finansiert av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse.
     Kategorier
     Parat24

     Antibiotikabruken går ned

     Redusert antibiotikabruk
     hos mennesker og dyr

     Alle kurver for bruk av antibiotika i Norge peker nedover. Riktigere bruk og pandemien får æren.
     Eksperter mener mer kan gjøres i kampen mot resistens.

     Av Kristin Rosmo

     Den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens for perioden 2015–2020 hadde klare mål for reduksjon i bruk av antibiotika. Målene gjaldt for både mennesker, kjæledyr, matproduserende landdyr og fisk.

     Målene er nådd
     Hovedmålene var at antibiotikabruken både i befolkningen og hos kjæledyr skulle reduseres med 30 prosent sammenlignet med 2012 og 2013. Forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr skulle reduseres med minst ti prosent sammenlignet med 2013. For fisk skulle totalmengden antibiotika i fiskeoppdrett ligge på samme nivå eller være lavere enn for perioden 2004–2014. Disse målene er nådd på alle områder. Det viser tall fra de nasjonale helseregistrene NORM og NORM-VET. I deres felles rapport for 2020 er konklusjonen at forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker og dyr i Norge er lav på grunn av lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig bruksmønster og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier. Likevel er det mer å hente, mener eksperter.

     Høyt forbruk i utgangspunktet

     Hos befolkningen var myndighetenes mål at antibiotikabruken skulle reduseres med 30 prosent målt i DDD/1000 innbyggere/døgn sammenlignet med 2012. Resultatet er at den totale antibiotikabruken er redusert med 32 prosent, ifølge NORM-rapporten.

     Førsteamanuensis i samfunnsfarmasi ved UiT Norges arktiske universitet, Lars Småbrekke, mener en nedgang på 32 prosent i antibiotikabruk fra 2012 til 2020 viser at det er mulig å motivere både pasienter, foresatte og leger til mer korrekt bruk av antibiotika, men mener måloppnåelsen må settes litt i perspektiv.

     – Resultatet må sees i lys av at vi i 2012 hadde det høyeste antibiotikaforbruket vi noen gang har hatt i Norge, påpeker han.

     Pandemien bidro til måloppnåelse

     Flere gir koronapandemien noe av æren for at målet er nådd. Apotekforeningen gikk allerede i februar ut med tall som viste nedgangen i salg av antibiotika fra apotek. Fagdirektør Hanne Andresen kommenterte da at «uten de strenge smitteverntiltakene vi opplevde i fjor, er det ikke sikkert vi hadde kommet helt i mål».

     Antibiotikastatistikk.
     Antibiotikastatistikk. Skjermdump fra Apotekforeningen.no

     NORM-rapporten viser at det under pandemien har vært en signifikant nedgang i bruk av antibiotika. Spesielt gjaldt dette redusert forskrivning av antibiotika mot luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Rapporten forklarer videre at smitteverntiltak kan ha redusert forekomsten av infeksjoner. Den peker også på at det kan ha vært en høyere terskel for å gå til lege med symptomer på luftveisinfeksjon under pandemien.

     Førsteamanuensis i samfunnsfarmasi ved UiT Norges arktiske universitet, Lars Småbrekke, slutter seg til dem som mener pandemien har noe av æren for at nedgangen i bruk av antibiotika er så stor.

     – Det har vært bedre smittevern, redusert mellommenneskelig kontakt og mindre bruk av helsetjenester under pandemien. Mange med symptomer på luftveisinfeksjon har nok avventet hjemme, uten å oppsøke lege. I tillegg kan man spekulere på om det under pandemien har skjedd endringer i møte mellom pasient og lege som har ført til endringer i forskrivningspraksis, sier han.

     Småbrekke forventer å se en økning i forbruket når pandemien er over, men tror ikke økningen blir like markant som den var etter svineinfluensapandemien i 2009. Han tror koronapandemien vil kreve vedvarende søkelys på hygiene og smittevern i samfunnet i lang tid.

     Endret forskrivningsmønster

     Et annet mål var at forskrivningen av antibiotika ved luftveisinfeksjoner skulle reduseres med 20 prosent sammenlignet med 2012. Også dette målet er nådd med god margin. Resultatet er en reduksjon på 25 prosent, ifølge NORM-rapporten.

     Derimot er et mål om at gjennomsnittlig forskrivning av antibiotika skulle reduseres fra 450 til 250 antibiotikaresepter per 1000 innbyggere per år ikke nådd fullt og helt. Det opplyser seniorforsker Hege Salvesen Blix ved Folkehelseinstituttet (FHI).

     – I 2020 ble det skrevet ut 282 antibiotikaresepter per 1000 innbyggere. Vi som holdt på med forarbeidet til handlingsplan og strategi, forsto at det kunne gå lang tid å nå et slikt mål. Spesielt med tanke på at vi faktisk ikke helt vet om det finnes en grense. Man kan tenke seg at om legene skriver ut for få antibiotikaresepter, vil det kunne bli mer sykdom, flere dødsfall og kanskje flere sykehusinnleggelser, forklarer hun.

     Salvesen Blix mener det er fint at vi nå ser ut til å komme ned mot 250-målet, selv om det er vanskelig å finne det «riktige» nivået for antall antibiotikaresepter.

     – Det ultimate målet er jo at antibiotika skal brukes riktig og bare når man må, sier seniorforskeren.

     Antibiotikaresept
     Pandemien får noe av æren for at antibiotikabruken hos befolkningen er redusert med 32 prosent i perioden 2012–2020. Foto: Kristin Rosmo

     Store geografiske forskjeller

     I den felles rapporten fra NORM og NORM-VET fra 2020 kommer det fram at det er mer å hente når det gjelder å få ned bruken av antibiotika. Rapporten peker spesielt på at individualisering av doser og varighet av kurene kan få ned forbruket ytterligere, i tillegg til at det er mulig å oppnå en mer smalspektret terapiprofil.

     Førsteamanuensis Småbrekke peker også på andre forhold som kan få ned forbruket. Han viser blant annet til at selv om forbruket i Norge er lavt, er det betydelig høyere enn for eksempel i Nederland.

     – Jeg er ikke kjent med noen data som viser at forekomsten av bakterielle infeksjoner er lavere i Nederland enn i Norge, eller at det lave forbruket i Nederland har vist negative konsekvenser for folkehelsa, sier han.

     Førsteamanuensisen er også opptatt av at det er stor variasjon i antibiotikabruk på kommunenivå i Norge, og at det varierer hvor stor reduksjonen har vært i ulike kommuner.

     – Denne variasjonen mellom kommuner kan ikke alene forklares med ulik forekomst av infeksjonssykdom i disse kommunene. Årsakene til denne variasjonen kan være mange. Blant annet ulik forskrivningspraksis blant leger, ulik tilgang til legetjenester, ulik reiseavstand til apotek og forventninger fra pasienter og foresatte, sier han.

     Apotekansatte i unik posisjon

     De geografiske variasjonene gir etter hans syn holdepunkter for at det er mulig å oppnå ytterligere reduksjon av forbruket i Norge.

     – Dette vil trolig kreve mer målrettet innsats der forbruket er høyest, mener Småbrekke.

     Han tror at vi aldri kan bli kvitt antibiotikaresistens, men at mye kan gjøres for å bremse utviklingen. Han tror apotekansatte er i en unik posisjon for å kunne bidra til det.
     – Det viktigste er å redusere det totale forbruket av antibiotika. I tillegg må antibiotika brukes korrekt, og folk må etterleve gode råd om smittevern. Apotekansatte har mange kunde- og pasientkontakter hver dag, og de må bruke sin kompetanse til å gi råd om forebygging av smitte og om korrekt bruk av antibiotika, mener førsteamanuensisen.

     Lars Småbrekke
     Lars Småbrekke / UiT Norges arktiske universitet) mener apotekansatte er i en unik posisjon for å kunne bidra til å redusere antibiotikaresistens. Foto: UiT Norges arktiske universitet

     Redusert bruk blant dyr

     Målet om 30 prosent reduksjon i bruken av antibiotika gjaldt også for kjæledyr, målt i perioden 2013–2020. Også her har myndighetene målt en nedgang på 32 prosent. Tall fra VetReg for perioden 2015–2020 viser en gradvis reduksjon på 21 prosent i forskrivningen av antibakterielle humanpreparater til hund og katt. Det peker i retning av at veterinære antibakterielle midler ikke har blitt erstattet med forskrivning av antibakterielle humanpreparater. Det bekrefter Kari Olli Helgesen, fagansvarlig for antibiotikaforbruk ved Veterinærinstituttet.

     – Jeg tror nedgangen i hovedsak skyldes et bevisst arbeid blant veterinærer, sier Helgesen.

     Strategien mot antibiotikaresistens definerte et mål om at forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr skulle reduseres med minst ti prosent sammenlignet med forbruket i 2013.

     NORM-VET-rapporten viser at det i perioden har vært en nedgang i salget av antimikrobielle veterinærpreparater som i hovedsak benyttes til de viktigste matproduserende artene (storfe, gris, sau, geit og fjørfe) på hele 18 prosent, justert for størrelsen av dyrepopulasjonen.

     – Nedgangen i forbruk av antibiotika reflekterer at husdyrnæringen i Norge, sammen med veterinærer og bønder, helt siden midten av nittitallet har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr. Dette har skjedd gjennom forebyggende helsearbeid, avl og gjennom riktig bruk av antibiotika, forklarer Helgesen.

     Effektive fiskevaksiner

     Forbruket av veterinære antibakterielle midler til fisk er allerede lavt. Forbruket i 2020 tilsvarer en nedgang på 99 prosent sammenlignet med 1987, da forbruket var på sitt høyeste. Målet i myndighetenes strategi mot antibiotikaresistens var at totalmengden antibiotika i fiskeoppdrett skulle ligge på samme nivå eller være lavere enn for perioden 2004–2014. Resultatet ble ifølge Veterinærinstituttet 78 prosent lavere enn det som var definert som maksimaltall.

     – Det lave antibiotikaforbruket til oppdrettsfisk er sammensatt. En viktig årsak er at flere bakteriesykdommer kontrolleres av svært effektive vaksiner. Vi er også heldige å ha lav forekomst av enkelte andre bakteriesykdommer som det i andre deler av verden har vært vanskelig å utvikle gode vaksiner mot. Det er dessuten en bevisst holdning blant både fiskehelsepersonell og oppdrettere om å holde antibiotikaforbruket lavt, sier Helgesen.

     Kategorier
     Parat24

     Suksess med klimakurs i Parat

     Suksess med klimakurs i Parat

     Med sitt nye klimakurs, utviklet i samarbeid med Norsk klimastiftelse,
     driver Parat miljøpolitikk som kan bidra til å endre norsk arbeidsliv.
     Det mener Parat-leder Unn Kristin Olsen er svært positivt.

     Tekst: Ane Undhjem

     Et lettvint og enkelt klimakurs ble i 2020 utviklet av Parat og Norsk klimastiftelse. Nå har Parats hovedstyre, regiontillitsvalgte og ansatte i Parat gjennomført kurset. Tilbakemeldingene er gode, og fremover skal samtlige tillitsvalgte over hele landet også kurses.

     – Over 3000 tillitsvalgte er i ferd med å ta dette kurset. Vårt mål er at absolutt alle tillitsvalgte i hele Parat går gjennom dette klimakurset, sier Trygve Bergsland, ansvarlig redaktør og leder for kommunikasjonsavdelingen i Parat.

     – Vårt mål er at absolutt alle tillitsvalgte i hele Parat går gjennom dette klimakurset, sier Trygve Bergsland. Foto: Bente Bjercke

     Vil gjøre tillitsvalgte komfortable med å diskutere klima i ledelsen

     Bergsland forteller at klimakurset er et nano-kurs, der deltakere får en e-post hver dag kurset pågår. Første del av klimakurset er delt opp i syv mindre deler, og det tar rundt fem minutter å fullføre hver del. Andre del retter seg, ifølge Bergsland, mer mot tillitsvalgte. Denne delen er igjen delt opp i fem mindre deler.

     – Alt i alt består klimakurset av tolv deler. Vi har valgt å fordele kurset over fire uker, og de fleste tillitsvalgte i Parat har gjennomført kurset i løpet av februar, sier Bergsland.

     Bergsland forklarer at målet med kurset er å gi tillitsvalgte mer kunnskap, slik at de føler seg komfortable med å diskutere klimatiltak i sine virksomheter, sammen med ledelsen.

     – Gjennom kurset får tillitsvalgte blant annet forklart i hvilke fora det er naturlig å ta opp klimaspørsmål. I dag engasjerer mange virksomheter seg for klima og miljø. Dersom de ikke gjør det, tenker vi at dette kurset kan bidra til at tillitsvalgte får tatt opp tematikken med ledelsen, og sett om de er interesserte i å jobbe mer med klima og miljø, sier han.

     Hvorfor miljøpolitikk?

     Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, er svært fornøyd med det nye klimakurset som nå tilbys alle tillitsvalgte.

     – Kurset ble så bra som vi håpet på, etter de intensjonene vi har for et slikt kurs. Det er enkelt å ta, med korte bolker. Det gir god innsikt i ulike problemstillinger tilknyttet klima og det grønne skiftet, og er i tråd med Parats strategi på området, sier Olsen.

     Hun forteller at det har kommet flere positive tilbakemeldinger fra de ansatte som har tatt kurset, men at noen ytterst få også har stilt spørsmål ved hvorfor Parat som arbeidstakerorganisasjon skal drive med miljøpolitikk.

     – For å kunne være med å påvirke fremtidens arbeidsliv og ikke minst fremtidens arbeidsplasser, samt være en seriøs aktør i dette arbeidet, må vi rette oppmerksomheten mot det grønne skiftet også. Med dette kurset får vi nå gitt våre tillitsvalgte et verktøy som de kan bruke i sitt virke som tillitsvalgt, og dermed vil de stå sterkere i tillitsvalgtrollen også på dette området, sier Olsen.

     Parat-leder Unn Kristin Olsen mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot det grønne skiftet for å kunne være med på å påvirke fremtidens arbeidsliv. Foto: Vetle Daler

     Tror det grønne skiftet kan gagne virksomheter

     På regjeringens nettsider kan man lese at det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. I november 2020 ble det lagt ut en artikkel hvor de påpeker at hele samfunnet må omstille seg, slik at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Regjeringen ønsker seg en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for både klima og miljø.

     Ifølge artikkelen må omstillingen omfatte alle samfunnsområder og aktører. Bergsland tror mange virksomheter vil vinne mye på å tenke grønnere fremover. Ikke bare fordi miljøvennlighet blir et større krav, men også fordi en grønnere profil kan tiltrekke seg attraktive arbeidstakere.

     – Vi ser at flere unge ønsker å jobbe i bedrifter og virksomheter som tar samfunnsansvar og miljøvennlige grep, sier Bergsland.

     En studie utført av Deloitte i 2020 bekrefter at unge arbeidstakere verdsetter arbeidsplasser som tar miljøansvar. Dersom flere virksomheter legger til rette for å møte unges verdigrunnlag, kan de tjene på dette. En grønnere profil kan lokke flere søkere, og i undersøkelsen ser man også at flere unge nå ønsker å bli lenger i samme stilling enn tidligere. Dermed kan en mer miljøvennlighet også føre til at man ender opp med trofaste ansatte som blir værende lenge. 

     Et mål om at flere bedrifter lager klimaregnskap

     Bergsland håper klimakurset kan bidra til at flere virksomheter begynner å sette opp klimaregnskap. For ham er dette et av hovedmålene fremover.

     – I kurset løftes det frem eksempler på hvordan dette kan gjøres, uten at det er for omfattende. Målet er at virksomheter skal kunne presentere et klimaregnskap på lik linje med sitt økonomiske regnskap. Her er tanken at de tillitsvalgte som har tatt kurset, samarbeider med sine ledere, slik at de kan nå et felles mål, sier han.

     Olsen forteller at det i Parats visjon tydelig kommer frem at de mener det grønne skiftet gir bærekraft og flere jobber. Samtidig understreker hun at arbeidet for å redde klimaet ikke må føre til arbeidsledighet eller nedbygging av norske velferdstjenester.

     – Vi ser at klima og arbeidsplasser kan komme i konflikt. Men nettopp derfor er vi på vakt mot løsrevne og lettvinte klimakrav, som ikke vil virke på annen måte enn ved å sette arbeidsplasser og verdiskapning i fare. Vi mener at som nasjon skal vi greie begge deler, og at Parats tillitsvalgtverktøy for klima er ett av mange små steg på veien mot målet, sier Olsen.

     Kirsten Å. Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse. Foto: Klimastiftelsen

     Prosjektleder i Klimastiftelsen, Kirsten Å. Øystese, tror klima, klimapolitikk og klimaomstillingspolitikk vil få en større og større plass i arbeidstakerorganisasjonenes arbeid. Hun mener det henger sammen med at denne typen politikk også får en mer sentral plass i arbeidslivet generelt, og i diskusjonene om hvordan vi skal skape bærekraftige arbeidsplasser, selskaper og grønn vekst fremover.

     – Da er det helt riktig av Parat å løfte temaet høyere opp på dagsordenen gjennom ulike grep, sier Øystese.

     Kategorier
     Parat for deg

     Bli medlem i Parat – stat

     Bli medlem!

     Bli medlem i Parat!

     Parat er en fagforening uavhengig
     av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
     40 000 medlemmer.
     Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

     Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
     etater og bransjer i staten.
     Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
     oss selv om du bytter jobb eller bransje.

     Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

     Meld deg inn før 31. juli og få:

     • 3 måneder gratis medlemskap
     • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

     Du får tilgang til

     • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
     • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
     • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
     • markedets beste priser på lån og forsikring
     • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

     Vi jobber for

     • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
     • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
     • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
     • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


     Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

     Våre medlemsfordeler

     Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

     Hva koster det?

     Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

     Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

     «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

     Truls Bjørhei

     Forhandler/jurist 
     Truls.Bjorhei@parat.com
     456 03 093

     Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

     Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

     Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

     Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

     Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

     Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

     • Trygghet, fellesskap og utvikling
     • Tillitsvalgte som snakker din sak
     • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
     • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
     • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
     • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

     Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


      Bli medlem i Parat
      Meld deg inn før 31. juli og få:

      • 3 mnd gratis medlemskap
      • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris