Kategorier
Parat for deg

Bli medlem i Parat – stat

Bli medlem!

Bli medlem i Parat!

Parat er en fagforening uavhengig
av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
40 000 medlemmer.
Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
etater og bransjer i staten.
Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

Meld deg inn før 31. desember og få:

 • 3 måneder gratis medlemskap
 • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

Du får tilgang til

 • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
 • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • markedets beste priser på lån og forsikring
 • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

Vi jobber for

 • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
 • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
 • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
 • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

Våre medlemsfordeler

Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

Hva koster det?

Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

«Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

Truls Bjørhei

Forhandler/jurist 
Truls.Bjorhei@parat.com
456 03 093

Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

• Trygghet, fellesskap og utvikling
• Tillitsvalgte som snakker din sak
• En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
• Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
• Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
• Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


  Bli medlem i Parat
  Meld deg inn før 1. januar og få:

  • 3 mnd gratis medlemskap
  • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

  * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


  Kategorier
  Parat for deg

  Bli medlem i Parat – ung

  Bli medlem!

  Bli medlem i Parat!

  Parat er en fagforening uavhengig
  av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
  40 000 medlemmer.
  Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

  Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
  etater og bransjer i staten.
  Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
  oss selv om du bytter jobb eller bransje.

  Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

  Meld deg inn før 31. desember og få:

  • 3 måneder gratis medlemskap
  • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

  Du får tilgang til

  • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
  • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
  • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
  • markedets beste priser på lån og forsikring
  • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

  Vi jobber for

  • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
  • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
  • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
  • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


  Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

  Våre medlemsfordeler

  Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

  Hva koster det?

  Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

  Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

  «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

  Truls Bjørhei

  Forhandler/jurist 
  Truls.Bjorhei@parat.com
  456 03 093

  Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

  Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

  Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

  Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

  Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

  Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

  • Trygghet, fellesskap og utvikling
  • Tillitsvalgte som snakker din sak
  • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
  • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
  • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
  • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

  Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


   Bli medlem i Parat
   Meld deg inn før 1. januar og få:

   • 3 mnd gratis medlemskap
   • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

   * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


   Kategorier
   Parat for deg

   Bli medlem i Parat – kommune

   Bli medlem!

   Bli medlem i Parat!

   Parat er en fagforening uavhengig
   av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
   40 000 medlemmer.
   Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

   Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
   etater og bransjer i staten.
   Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
   oss selv om du bytter jobb eller bransje.

   Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

   Meld deg inn før 31. desember og få:

   • 3 måneder gratis medlemskap
   • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

   Du får tilgang til

   • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
   • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
   • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
   • markedets beste priser på lån og forsikring
   • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

   Vi jobber for

   • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
   • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
   • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
   • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


   Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

   Våre medlemsfordeler

   Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

   Hva koster det?

   Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

   Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

   «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

   Truls Bjørhei

   Forhandler/jurist 
   Truls.Bjorhei@parat.com
   456 03 093

   Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

   Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

   Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

   Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

   Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

   Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

   • Trygghet, fellesskap og utvikling
   • Tillitsvalgte som snakker din sak
   • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
   • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
   • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
   • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

   Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


    Bli medlem i Parat
    Meld deg inn før 1. januar og få:

    • 3 mnd gratis medlemskap
    • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

    * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


    Kategorier
    Kabinforbundet Norwegian Parat for deg SAS Widerøe

    Bli medlem i Parat – Kabinansatt i Flyr og Norse Atlantic Airways

    Bli medlem!

    Bli medlem i Parat!

    Parat er en fagforening uavhengig
    av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
    40 000 medlemmer.
    Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

    Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
    etater og bransjer i staten.
    Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
    oss selv om du bytter jobb eller bransje.

    Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

    Meld deg inn før 31. desember og få:

    • 3 måneder gratis medlemskap
    • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

    Du får tilgang til

    • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
    • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
    • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
    • markedets beste priser på lån og forsikring
    • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

    Vi jobber for

    • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
    • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
    • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
    • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


    Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

    Våre medlemsfordeler

    Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

    Hva koster det?

    Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

    Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

    «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

    Truls Bjørhei

    Forhandler/jurist 
    Truls.Bjorhei@parat.com
    456 03 093

    Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

    Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

    Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

    Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

    Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

    Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

    • Trygghet, fellesskap og utvikling
    • Tillitsvalgte som snakker din sak
    • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
    • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
    • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
    • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

    Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


     Bli medlem i Parat
     Meld deg inn før 1. januar og få:

     • 3 mnd gratis medlemskap
     • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

     * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


     Kategorier
     Parat for deg

     Bli medlem i Parat – Kirken

     Bli medlem!

     Bli medlem i Parat!

     Parat er en fagforening uavhengig
     av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
     40 000 medlemmer.
     Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

     Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
     etater og bransjer i staten.
     Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
     oss selv om du bytter jobb eller bransje.

     Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

     Meld deg inn før 31. desember og få:

     • 3 måneder gratis medlemskap
     • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

     Du får tilgang til

     • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
     • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
     • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
     • markedets beste priser på lån og forsikring
     • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

     Vi jobber for

     • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
     • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
     • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
     • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


     Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

     Våre medlemsfordeler

     Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

     Hva koster det?

     Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

     Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

     «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

     Truls Bjørhei

     Forhandler/jurist 
     Truls.Bjorhei@parat.com
     456 03 093

     Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

     Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

     Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

     Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

     Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

     Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

     • Trygghet, fellesskap og utvikling
     • Tillitsvalgte som snakker din sak
     • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
     • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
     • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
     • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

     Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


      Bli medlem i Parat
      Meld deg inn før 1. januar og få:

      • 3 mnd gratis medlemskap
      • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

      * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


      Kategorier
      Parat for deg

      Fikk Parat-støtte til utdanning

      Bli medlem!

      Bli medlem i Parat!

      Parat er en fagforening uavhengig
      av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
      40 000 medlemmer.
      Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

      Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
      etater og bransjer i staten.
      Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
      oss selv om du bytter jobb eller bransje.

      Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

      Meld deg inn før 31. desember og få:

      • 3 måneder gratis medlemskap
      • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

      Du får tilgang til

      • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
      • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
      • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
      • markedets beste priser på lån og forsikring
      • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

      Vi jobber for

      • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
      • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
      • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
      • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


      Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

      Våre medlemsfordeler

      Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

      Hva koster det?

      Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

      Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

      «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

      Truls Bjørhei

      Forhandler/jurist 
      Truls.Bjorhei@parat.com
      456 03 093

      Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

      Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

      Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

      Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

      Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

      Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

      • Trygghet, fellesskap og utvikling
      • Tillitsvalgte som snakker din sak
      • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
      • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
      • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
      • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

      Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


       Bli medlem i Parat
       Meld deg inn før 1. januar og få:

       • 3 mnd gratis medlemskap
       • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

       * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


       Kategorier
       Parat for deg

       Bli medlem i Parat

       Bli medlem!

       Bli medlem i Parat!

       Parat er en fagforening uavhengig
       av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
       40 000 medlemmer.
       Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

       Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
       etater og bransjer i staten.
       Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
       oss selv om du bytter jobb eller bransje.

       Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

       Meld deg inn før 31. desember og få:

       • 3 måneder gratis medlemskap
       • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

       Du får tilgang til

       • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
       • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
       • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
       • markedets beste priser på lån og forsikring
       • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

       Vi jobber for

       • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
       • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
       • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
       • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


       Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

       Våre medlemsfordeler

       Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

       Hva koster det?

       Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

       Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

       «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

       Truls Bjørhei

       Forhandler/jurist 
       Truls.Bjorhei@parat.com
       456 03 093

       Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

       Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

       Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

       Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

       Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

       Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

       • Trygghet, fellesskap og utvikling
       • Tillitsvalgte som snakker din sak
       • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
       • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
       • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
       • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

       Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


        Bli medlem i Parat
        Meld deg inn før 1. januar og få:

        • 3 mnd gratis medlemskap
        • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

        * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.


        Kategorier
        Parat for deg

        Bli medlem for ledere

        Bli medlem!

        Bli medlem i Parat!

        Parat er en fagforening uavhengig
        av politiske partier, tilsluttet YS – og med over
        40 000 medlemmer.
        Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

        Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker,
        etater og bransjer i staten.
        Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos
        oss selv om du bytter jobb eller bransje.

        Parat er fagforeningen for deg som jobber i staten!

        Meld deg inn før 31. desember og få:

        • 3 måneder gratis medlemskap
        • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris

        Du får tilgang til

        • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
        • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
        • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
        • markedets beste priser på lån og forsikring
        • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.

        Vi jobber for

        • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
        • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
        • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
        • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte


        Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Fordi alt kan bli bedre!

        Våre medlemsfordeler

        Det er mye penger å spare på å benytte våre medlemsfordeler, blant annet billig lån, gunstige forsikringer og en god løsning for pensjonspengene dine via YS Pensjon. Våre advokater gir deg dessuten en times privatrettslig rådgivning. Sjekk alle fordelene under!

        Hva koster det?

        Parat har konkurransedyktig kontingent – 1,2 prosent av lønn, maksimalt 520 kroner pr måned.

        Du kan trekke av inntil 5 800 kroner fra skatten, og benytter du samtidig våre medlemsfordeler sparer du fort inn kontingenten.

        «Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt slik at vi alle kan nyte godt av gode velferdstjenester.»

        Truls Bjørhei

        Forhandler/jurist 
        Truls.Bjorhei@parat.com
        456 03 093

        Utdanning, erfaring og kompetanse lønner seg

        Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

        Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

        Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

        Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift.

        Parat er fagforeningen for deg som vil ha:

        • Trygghet, fellesskap og utvikling
        • Tillitsvalgte som snakker din sak
        • En løsningsorientert fagforening som fokuserer på samarbeid og dialog, ikke konflikt
        • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
        • Gode rabatter på blant annet forsikring og bank
        • Råd og hjelp når du trenger det. Våre advokater og rådgivere er en telefon unna!

        Vi vil gjerne ha deg med på laget! Fyll ut skjema nedenfor eller send SMS med “Parat” til 1960


         Bli medlem i Parat
         Meld deg inn før 1. januar og få:

         • 3 mnd gratis medlemskap
         • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

         * Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.