Kategorier
Parat24

Slik har det vært å være vekter i 2020

Slik har det vært å være vekter i 2020

– Vi har vært utsatt for massive permitteringer som følge av korona, bare i vårt
selskap har vi hatt nærmere 1300 permitterte. Det har vært et krevende år som har
preget mange, sier hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security, Christian Svensen.

Av Ane Undhjem Foto: Helene Husebø/Gorm K. Gaare

Gjennom reportasjer fra vekterbransjen og dekning av vekterstreiken i 2020 har én ting blitt klinkende klart. Samfunnssikkerheten er av avhengig av gode vektere.

Høsten 2020 var det mye oppmerksomhet rundt vekterbransjen. Da startet en omfattende og langvarig streik, som strakk seg ut i rundt to måneder før Parat og NHO kom til enighet. For NAF varte streiken en drøy måned lenger. I perioden streiken pågikk, skrev både Parat24 og andre medier om hvordan det er å være vekter i dagens samfunn.

Fellesskapsfølelse
Hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security, Christian Svensen, mener streiken til en viss grad bidro positivt til fellesskapsfølelsen vektere imellom.
– Streiken vi var gjennom, påvirket arbeidsmiljøet vårt i positiv forstand. Vi kom tettere på våre medlemmer, og medlemmene så oss tillitsvalgte mer enn de kanskje har gjort tidligere. Vi kjempet en felles sak for å få bedre arbeidsvilkår, sier han.

– Streiken vi var gjennom, påvirket arbeidsmiljøet vårt i positiv forstand.

Samtidig har permitteringer som følge av pandemien preget medlemmene, og Svensen forteller at det har vært et krevende år.
– Det har vært utfordrende for alle vektere. Vi har vært utsatt for massive permitteringer som følge av korona, bare i vårt selskap har vi hatt nærmere 1300 permitterte. Det har vært et krevende år som har preget mange, sier han.

Jobber med samfunnskritiske oppdrag i 2021
Selv om flere vektere fremdeles er permittert grunnet koronapandemien, har mange kommet seg tilbake på jobb. For øyeblikket arbeider rundt 70 vektere fra Oslo lufthavn med å sikre skredområdet i Gjerdrum. Hege-Charlotte Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation og leder for Hovedflyplassutvalget for Parat, er stolt av vekterne som nå skal ta del i et viktig samfunnsansvar, fortalte hun i et intervju med Parat i januar.

Avarn Security Aviation-tillitsvalgt Hege-Charlotte Jacobsen
Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation Hege-Charlotte Jacobsen

Jacobsen tror vekterne fra flyplassen vil håndtere oppgavene og oppdraget godt.
– Vekterne ved OSL, med sin tilleggsutdanning som sikkerhetskontrollører, vil kunne ivareta sikkerheten Gjerdrums innbyggere nå trenger på en svært god måte, sa Jacobsen til Parat i samme intervju. 

Selv om 2021 har startet med at flere vektere kan komme tilbake på jobb, var 2020 preget av flere utfordringer for bransjen. 

Basketak og dødstrusler
For vekterne i hovedstaden har hverdagen i lang tid vært preget av krevende situasjoner, knivstikking, basketak og dødstrusler. Høsten 2020 opplevde vektere ved Oslo S en situasjon som eskalerte, da over 50 ungdommer angrep tre vektere som jobbet i området, etter at ungdommene ble forsøkt bortvist.

– Jeg fikk panikkalarm på sambandet og løp ned mot hallen for å se hva som skjedde. Der så jeg et hav av ungdommer som forsøkte å presse to av mine kollegaer mot veggen. Vi forsøkte å rolig dytte dem vekk, men plutselig tok en av ungdommene tak i halsen min og ga meg to slag i ansiktet, sa en vekter, som ønsket å forbli anonym i frykt for hevnforsøk fra ungdomsgjengene, til Parat i en reportasje.

En kollega av vekteren forteller i samme sak at en av dem ble forsøkt knivstukket, og at ungdommene kastet stein, knuste fliser, sykler og el-sparkesykler. Vekterne intervjuet i forbindelse med saken fortalte at mange vegrer seg for å gå på jobb, og at situasjonen på Oslo S har blitt mer krevende etter at politiposten her ble nedlagt.

Politiet forteller i artikkelen om situasjonen på Oslo S at de jobber med å ha en rask responstid, og at de har etablert et samarbeid med representanter fra vekterbransjens store aktører. Dette skal være med på å løse konflikter i fellesskap og sikre et godt fungerende samarbeid mellom politiet og vekterbransjen.

Vektere har vært en viktig støtte for politiet
Samarbeidet mellom politiet og vekterbransjen har vært viktig. Det bekrefter en statistikk fra en NHO-rapport som ble utgitt i 2018. Her kommer det eksempelvis frem at vektere i 2017 bisto med trygghetsassistanse 45 675 ganger.

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård har også sagt at det er vanskelig å se hvordan politiet skulle klart seg uten vekterne, i et intervju med NHO. En vekter Parat har snakket med, tror Humlegård har rett – vektere spiller en viktig rolle med hensyn til å støtte politiet.

– Vi holder sikkerheten for ansatte og bygg i hele Norge. Vi jobber ved alt fra kjøpesentre til sykehus. I Oslo har vi eksempelvis ansvar for sikkerheten ved omtrent alle sykehus. Politiet har ikke ressurser til å være til stede hele døgnet, og heller ikke kapasitet til å rykke ut på alle volds- og tyverialarmer, sa vekteren i et intervju med Parat høsten 2020.

Hjelper helsepersonell med livreddende arbeid
Samme rapport fra NHO la frem hvordan vektere har jobbet med samfunnssikkerhet, og gjør det også klart at vektere er viktige for Norges helsepersonell. Tallene i rapporten viser at vektere reddet 1199 menneskeliv mellom 2013 og 2018, og at vektere i 2017 ga førstehjelp til folk 2086 ganger. NHO-rapporten viser til at vektere har tatt ledelse eller bistått i alt fra situasjoner hvor folk opplever blokkerte luftveier, til overdosetilfeller eller hjertestans.

Parat har pratet med flere vektere som har vært med på å redde liv. Eirik og Hamza, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke omtales ved etternavn, er blant dem som i 2019 støttet helsepersonell med livreddende assistanse.
– Ved parkeringsplassen så vi en bil med døren åpen. Vi gikk for å undersøke at alt var ok, og så raskt at en kvinne lå halvveis ute av kjøretøyet, med hodet vendt ned mot bakken. Vedkommende hadde fått hjertestans. Min kollega startet hjerte- og lungeredning, mens jeg løp til akuttmottaket, sa Eirik til Parat under et intervju i oktober i fjor. Kvinnen overlevde, og i ettertid fikk både han og hans kollega en personlig takk fra overlegen.

I samme artikkel fortalte Hamza at han opplevde en episode hvor en mann ble funnet bevisstløs i en hage utenfor et sykehusområde. Hamza og hans kollega måtte utføre hjerte- og lungeredning, i påvente av hjelp fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. 
– Da jeg tok turen til mottaket, fortalte legen at det var flaks mannen ikke døde, sa Hamza til Parat.

Vekterbransjen ble rammet av pandemi og kontroverser
En av sakene som virkelig påvirket vekterbransjen i 2020, var vekterstreiken. Streiken inntraff midt under koronapandemien og førte til kritiske uttalelser fra Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.
– Å gå til streik når 1000 kollegaer er permittert og mens mange mister jobben, er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta inn over seg, sa Kaltenborn i en artikkel publisert av NHO Service og Handel i midten av september 2020. 

Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel
Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel. Foto: NHO

Hennes uttalelser fikk flere vektere til å koke. En av dem som reagerte, var sikkerhetskontrollør på Gardermoen og Parat-medlem, Geir Michelsen. Til Parat uttalte han i oktober at de ansvarlige for yrkesgruppens lønninger burde skamme seg.
– Hensynet til samfunnet og hverandre krever mer nå enn noensinne. Og fortsatt blir vi tilbudt omtrent samme lønn, med mindre i tillegg. Vi burde hatt langt mer i grunnlønn allerede, og hvor er de ekstra risikotilleggene nettopp på grunn av pandemien? Folk må først og fremst sette seg inn i de knalltøffe betingelsene våre før de uttaler seg så hensynsløst, og kaller streiken umusikalsk, sa Michelsen til Parat i oktober.

Lave lønninger førte til lang streik
Det var nettopp lave lønninger som førte til en stor vekterstreik i oktober 2020. Parat-rådgiver Ståle Botn er en av flere som har uttalt at vekterlønnen på langt nær gjenspeiler jobben vekterne gjør.
– Det er på tide å gi vektere den lønnen og respekten de fortjener, sa Parat-rådgiveren i et intervju i oktober.

Vekterne Erik og Hamza var bare noen av dem Parat snakket med under streiken, som begge ønsket seg bedre lønninger og vilkår. Håpet deres under streiken var å få arbeidsgiverne til å forstå hvor viktig deres rolle er for samfunnet.
– Det å jobbe opptil tolv timer, om natten og i helga, er både fysisk og psykisk tungt. Likevel gjør vi det gjerne, men da ønsker vi oss også en bedre kompensasjon for alt vi blir utsatt for. Det håper jeg alle kan ha forståelse for, sa Hamza til Parat i midten av oktober.

Seier og samhold blant vekterne
Samtlige av vekterne Parat har snakket med og intervjuet gjennom høsten 2020, har sagt at de er stolte av jobben de utfører. Eirik og Hamza er bare noen av dem som har fortalt at de finner det givende å jobbe med andre mennesker, sammen med dyktige kollegaer.
– Noe av det jeg setter mest pris på i jobben, er gode kollegaer man kan stå sammen med etter ulike episoder. Man utvikler et sterkt bånd, og ikke minst et godt samarbeid, sa Eirik til Parat i høst.

Parat-forhandler Lars Petter Larsen
Parat-forhandler Lars Petter Larsen.

Etter en lang streik ble det i november inngått en avtale mellom Parat og NHO. Den nye avtalen skal sikre vekterne et tillegg på 4,50 kroner per time, og kravet om å øke tillegget for natt- og helg med 2 kroner per time ble også innfridd. Forhandlingslederen til Parat, Lars Petter Larsen, var fornøyd med utfallet.

– Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere, sa Larsen til Parat i november 2020.

Vekter
Del denne saken